Curriculum Vitae Dick Ahles

Geboren op 19 juli 1951 (Amsterdam)

Gehuwd met Karina Ahles-Frijters; twee zoons en drie dochters
Godelindeweg 2, 1217 HR Hilversum
M: 06-53339037 |  d.ahles@magicmountain.nl

Kernkwaliteiten

  • Kan goed en snel analyseren. Ben een sterke organisator die doelgericht doelstellingen en projecten realiseert. Gedreven.
  • Dominant maar ook zorgzaam voor medewerkers en relaties. Teamspeler.
  • Creatief als het gaat om het vinden van oplossingen of nieuwe producten; com­mer­cieel als het gaat om te sturen op financieel resultaat.
  • Zeer betrokken bij het bedrijf waarvoor de eindverantwoordelijkheid wordt gedragen; sturen op de lange termijn effecten.

Vaardigheden

  • Veel ervaring met het leiding geven aan fusies en (daarbij behorende) veranderingsprocessen in complexe en commerciële organisaties.
  • Kan goed presenteren en motiveren, zowel in teams als voor grote gezelschappen in commerciële settings. Uitstekend schriftelijk communiceren.
  • Getraind in budgettering en het opstellen en beoordelen van business plannen en kan dus sturen op financiële gegevens.
  • Kennis van verkoopprocessen en internet marketing.
  • Beheers de Engelse taal mondeling en schriftelijk in business omgevingen. Spreek goed Duits en beheers de Franse taal alleen passief.

Loopbaanoverzicht

2015-heden

Samen met Karina Ahles-Frijters van Madrisa adviseur en activiteiten op projectbasis met het gebied van wordpress-websites onderhoud, Management-coaching, semantische toegankelijkheid van databases, second-opinion voor on-line marketing plannen en Business plannen, ontwikkeling strategische verkoop.

2015-heden

Mede-uitgever van en blogger op de websites trotsemoeders.nl en trotsevaders.nl.

2009-2015

Oprichter bureau i-Reputation (www.i-reputation.nl). Adviseert per­son­en en bedrijven over het verminderen van de schade door nega­tieve berichtgeving (reputatie) in de zoekresultaten op het internet.

2008-2009

Interim Manager productie en distributie van Dagblad de Pers van Mountain Media BV.

2007-2010

Part-time adviseur FirstFocus BV, een jong internet bedrijf met als specialisatie Search Optimalisatie. In deze functie komt de ervaringen met uitgeven en management samen met die van Internet Marketing.

2007-2012

Adviseur FirstFocus BV, een jong internet bedrijf met als specialisatie het op basis van Search Engine Optimalisatie (SEO).

2004-heden

Oprichter van Settembrini Publishers BV en de Holding Magic Mountain BV.

2004-2004

Algemeen Directeur (statutair) van het familiebedrijf Beheers­maat­schap­­pij EM de Jong BV te Baarle-Nassau. Een holding met uit­ge­ve­rij­­en en drukkerijen in Nederland en België. Na ver­schil van in­zicht met de eigenaar per 1 september 2005 functie neer­­gelegd.

2000-2004

Algemeen Directeur (statutair) van Gouden Gids BV. Opdracht tot het om­­vor­­men van de traditio­nele ver­­koop­­organisatie naar een multi­medi­ale uitgever en verkooporganisatie.

1999-2000

(interim)Algemeen Directeur (statutair) van Brabant Pers BV. Uit­geef­ster van o.a. de dagbladen Eindhovens Dagblad en Brabants Dag­blad. Verant­woordelijk voor de ontvlechting van deze twee uitgeverijen.

1995-1999

Algemeen Directeur van Uitgeversmaatschappij Zuid­west-­Neder­land BV te Breda.  Uitgeefster Dagblad De Stem en Bra­bants Nieuws­blad. Verantwoordelijk voor fusie tot één nieuw dagblad: BN/DeStem.

1994-1995

Adjunct-directeur van Uitgeversmaatschappij De Stem BV te Breda.

1992-1994

Directeur (statutair) BV Wegener Kabel TV en Wegener Nieuws TV VOF; uitgever van ruim 20 kabelkrantedities.

1988-1992

Adjunct-directeur bij Brokerits BV te Utrecht; projectleider van de tele­tekst­dienst RTL 4 en consultant bij o.a. VNO, Neder­lands Bureau voor Toerisme en de Gemeente Almelo en Gemeente Amster­dam.

1987-1988

Senior Consultant en Hoofd Editorial Services van MID/Information Logis­tics Group CV te Zeist. Onder andere projectleider van het CD-ROM project ‘Lexitron‘ van Van Dale Lexicografie BV.

1985-1987

Consultant en Hoofd Database Development van VNU Database Ser­vi­ces, onderdeel van de VNU Nieuwe Mediagroep BV.

1983-1984

Hoofd Database Development en Hoofd Thesaurusredactie van Uitgeve­rij Het Spectrum BV, sector Naslagwerken; verantwoordelijk voor de reali­sa­tie en onderhoud van de encyclopedische databank.

1982-1983

Adjunct-hoofd Systemen; verantwoordelijk voor de dagelijkse operating van een mainframe computer van Uitgeverij Het Spectrum

1976-1982

Hoofd afdeling Beeldbank bij Uitgeverij Het Spectrum BV, sector Na­slag­­­werken; verantwoordelijk voor de nati­onale en internationale rechten van al het beeldmateriaal van de Grote Spectrum Encyclopedie

Bestuurlijke functies

2003-2012   Voorzitter Raad van Advies van de opleiding “Media en Entertainment” van de Stenden Hogeschool Nederland CNH te Leeuwarden.

1999-heden   Penningmeester van Stichting Fotoarchief Sem Presser.

Opleiding

▪ HBS-B (eindexamen 1970)

▪ Studie Politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1970/ 1977); laatste jaar niet afgerond.

▪ Finance for Non-Financial Managers (1983 en 1994);

▪ VNU assessor (1995); beoordelen/begeleiden Young Poten­tials ten behoeve van interne VNU opleiding

▪ Marketing and Sales Leadership; Berry Company (Dayton, Ohio, USA) (2000).

▪ Global Leadership program (2002); interne VNU opleiding.

Hilversum, november 2018