Management

Management vaardigheden Dick H. Ahles

Dick Ahles heeft veel ervaring met veranderingsprocessen in commerciéle bedrijven. Fusies, product-innovaties, marktgerichtheid waren in zijn loopbaan bij VNU en Wegener aan de orde van de dag. Met name ook altijd de combinatie met nieuwe media en internet stonden altijd centraal. Ook verzorgde Ahles interne cursussen voor het midden-management van aan zijn verantwoordelijkheid toevertrouwde bedrijven. Deze ervaring is nu beschikbaar voor derden. Ahles kan interim functies, projectleiderschap en product-markt-combinaties introduceren voor opdtachtgeveres.

Na mijn studie aan de Vrije Universiteit ben ik in de uitgeverij bij Het Spectrum begronnen. Toen nog onderdeel van de VNU boekengroep. Vanaf het eerste moment had ik een leidinggevende functie als Hoofd van de Beeldbank, een kleine afdeling de alle internationale rechten op de in de Grote Spectrum Encyclopedie gepubliceerde illustraties heeft geregeld. Daarna heb ik veel functies binnen die uitgeverij gehad, allemaal om projecten te runnen of problemen op te lossen. 

Mijn eerste directeursfunctie kreeg ik in 1988 bij Brokerits, een productie- en adviesbedrijf op het terrein van Nieuwe Media.  Na mijn overstap naar Wegener (kabelkranten) werd ik statutair directeur van een werkmaatschappij. In die functie vele fusies geregeld van steeds door Wegener gekochte kabelkrant bedirjven en afdelingen in WKTV BV.

Deze ervaring van de dynamiek van het in elkaar schuiven van meerdere organisaties kwam goed van pas bij Uitgeversmaatschappij De Stem in Breda. Deze grote regionale kranten uitgeverij fuseerde in mijn tijd met een goede maar veel kleiner regionaal dagblad Brabants Nieuwsblad. Ik ben verantwoordelijk geweest voor deze grote “krantenfusie” die geheel volgens plan en zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. In deze tijd kregen we als uitgeverijen voor het eerst te maken met Internet en de gevolgen daavan voor Dagbladen.

Bij een volgende functie als directeur van Gouden Gids in Nederland ging het vooral om een turn-a-round in de organisatie om de concurrentie met De Telefoongids en met Internet vol aan te gaan. Niet alleen werd de organisatie, de interne opleidingen, en de werving- en selectie aangepakt, maar vooral product-inovaties en integratie van internet-producten in het gehele (oude) print-pakket van product-markt-combinaties. En dit in een uitgesproken sales-organisatie, waar ik met de organisatie en aansturing van sales-organsatie veel ervaring heb. Ik weet hoe je strategische-sales moet organiseren, want als je producten sterk zijn is sales-succes is een kwestie van organiseren!

Alle voorzitters van ondernemingsraden waar ik bij grote veranderingsprocessen mee te maken hebben gehad kunnen u nog steeds vertellen over de aanpak, waarbij de medewerker centraal stond. Immers medewerkers maken en breken een bedrijf; zij maken en breken ook veranderingsprocessen.

Kenmerken van leiderschap: creatief in oplossingen, open, onconventioneel in aanpak, zorgvuldig naar in samenweking met de medewerkers, hard in de wil de doelstellingen te bereiken.