Magic Mountain

Uitgeven in het Internet Tijdperk

Dick H. Ahles
Dick H. Ahles

“Het vak van uitgeven is van groot belang in het nieuwe Social Media tijdperk”

Dick H. Ahles is de eigenaar van en consultant bij Magic Mountain die traditioneel vakmanschap van uitgeven koppelt aan ervaring en kennis van het internet en Social Media.  Alle bedrijven die op het internet hun diensten aanbieden zullen onvermijdelijk ook “uitgever” zijn van hun websites en socialmedia accounts.  Zij kunnen zich bij deze taak laten bijstaan door Magic Mountain.

Dit geldt ook voor de traditionele uitgevers die, ook als men zich blijft focussen op het print product, zich zal moeten bewegen in een sterk door internet bepaalde omgeving, en voor zijn prachtige print producten zich natuurlijk kan bedienen van alle voordelen van de (sociale) on-line marketing diensten.


Diensten van Magic Mountain

  • Interim Management
  • Project Management
  • Managment Coaching
  • Internet Reputation – consultancy en productie
  • advisering over organisatie van  (strategische) sales en inrichten verkooporganisaties
  • Hosting, ontwikkeling en beheer (van standaard wordpress) websites, email, inclusief de registratie van domeinnamen

Het succes van intenet is voor de consument gelegen in de onbeperkte beschikbaarheid van informatie en diensten, de mogelijkheid deze efficient met de zoekmachines te vinden en door middel van de (hyper)links snel te doorzoeken op weg naar de gewenste informatie, product of dienst en wereldwijd daarover met andere sociaal gelijkgestemden mee te communiceren.

Het aanbod van informatie en diensten is overweldigend en dat stelt hoge eisen aan uitgevers en andere ondernemingen hun diensten zo onder de aandacht te brengen dat men gevonden wordt en de langssurfende gebruiker/consument voor enige tijd aan zich weet te binden.

Dit is het vakgebied van marketing en uitgeven. Maar ook van (internet)techniek en verkoop. Daar waar vroeger marketing en uitgeven aparte beroepen waren met traditioneel opgeleide professionals, zullen de traditioneel opgeleide vakmensen kennis van het internet en de veranderende business-modellen moeten meenemen naar de nieuwe wereld van Internet marketing, sales en exploitatie.

Door Google en andere zoekmachines, de opkomst van de Sociale Netwerken en de hyper-links worden alle ondernemers die ook op internet zaken willen doen uitgevers van hun internetsite.  Daar zullen ze hulp bij kunnen gebruiken. Magic Mountain geeft ondernemers voor hun internet avontuur die ondersteuning. Zowel in de vorm van Consultancy, ontwikkelen van uitgeef concepten, het optimaliseren van de websites.

Dick H. Ahles heeft ruim 20 jaar gewerkt voor het uitgeversconcern VNU als Database Publisher bij Het Spectrum Naslagwerken, Directeur Dagblad BN/DeStem en als directeur Gouden Gids Nederland.  Daarnaast 5 jaar bij Wegener (directeur Kabelkranten) en Distributie Manager van Dagblad De Pers.  Bij de Gouden Gidsen heeft Dick leiding gegeven aan de ontwikkeling van een geheel nieuwe internetstrategie voor Gouden Gids. Daarnaast verscheidene uitgevers geadviseerd bij het design van een nieuwe internet aanpak.